Intencje

 
   

 

 

18 - 25.02. 2024 r

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 18.02

          8.00   Za Parafian

Do Miłosierdzia Bożego, MBNP z prośbą o zdrowie, opiekę i bł. Boże dla rodziny, za + rodziców Emilię i Alojzego Dzida, ojca Józefa Brzuska, bratową Zofię Dzida, + z rodziny Dzida, Neter, Brzuska, Miklar – Miodowa 20a

10.30 Do NSPJ, MB z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże z ok. 50-tej r. ślubu dla Janiny i Jacka, syna, synowej, i wnuków Julii i Maksia – Łanowa 6a

          W int dziecka Pawła Chrobok przyjmującego sakrament chrztu św. jego rodziców i chrzestnych

 

Poniedziałek 19.02

7.00   Za + Stefanię i Karola Iskrzycki, Stanisławę i Franciszka Dzida, Ludwika Przemyk, Jadwigę i Teofila Zbijowski, syna Andrzeja, Lesława Sokulski, Józefa Feruga, Bronisławę Bobiec, Czesława, Grzegorza, Franciszka Dzida, + z rodziny Iskrzycki, Feruga, Kuboszek, Zbijowski – Miodowa 16

          Za + Alfredę Feruga od chrześniaka Marka z rodziną

Jastrzębie: Za + Franciszka Stryczek od Anny i Piotra Gąsiorek

 

Wtorek 20.02

          O zdrowie i Bł. Boże dla ks. Proboszcza od Apostolstwa Margaretki

Jastrzębie: Za + Piotra Iskrzycki od Aliny i Marka Haramus

 

Środa 21.02

          17.30 Za + Emilię Żur, męża Antoniego, zięcia Franciszka, +z pokr. d.w.cz.ć.-Kunza 12

                   Za + Jana Michalik od Marii i Tadeusza Jarczok

Jastrzębie: Za + Leokadię Konieczny od kolegów syna z pracy

 

Czwartek 22.02 Święto Katedry św. Piotra, Apostoła

          15.45 Za + Zofię Kłusek od rodziny Zbijowski

                   Za + Czesława Lorańczyk od Heleny i Teofila Gaszczyk

          16.15 Droga Krzyżowa

Jastrzębie: Za + Bogdana Barczak od Ewy i Tomasza Szymala z synem Filipem

 

Piątek 23.02

          17.00 Droga Krzyżowa

17.30 Za + rodziców Elżbietę i Stanisława Juszyńskich, siostrę Beatę, + dziadków z obu stron – Czyża 19b

          Za + Piotra Iskrzycki od Anny i Stanisława Zbijowski

 

Sobota 24.02

8.00   Za + Anielę i Bolesława Zmełty, ks. Józefa i Henryka Zmełty, Janinę i Józefa Donocik, zięcia Zbigniewa, Antoniego Filapek, + dziadków z rodziny Zmełty, Mól, Donocik, Filapek – Woźniacka 20

17.30 Za + Konstantego Borawski, rodziców, braci, siostrę, + Józefa Szkucik, żonę, córki, synów i synowe – Zaciszna 7

 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

          8.00   Za + Julię i Pawła Skrzydło, Pelagię i Stefana Gruszka

                   Za + Urszulę Żmuda od swatów z Podlipia

          10.30 Za Parafian

W intencji dziecka Łukasza Stwora przyjmującego sakrament chrztu św. jego rodziców i chrzestnych`

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bronowie, siedziba: Bronów, ks. Jana Kunza 8.